Giới thiệu

Nội san Khoa học được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHCNĐN ngày 1 tháng 12 năm 2014 của BGH trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Cùng với sự ra đời của Viện nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sự ra đời của Nội san đã đánh dấu một bước phát triển mới trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà DNTU hết sức quan tâm nhằm khẳng định vị thế và thương hiệu của mình. Đây là nơi để mỗi CB-GV-NV-SV trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trao đổi học thuật, thể hiện trí tuệ, khả năng sáng tạo cùng những nỗi niềm tình cảm của mình với nhà trường, với quê hương đất nước…

Nội san gồm 6 chuyên mục: Tin tức- Sự kiện, Trao đổi - Thảo luận; Khoa học và Đào tạo; Trang Sinh viên; Văn hóa- nghệ thuật; Hợp tác Quốc tế và quan hệ Doanh nghiệp. Trong những chuyên mục này, Trao đổi-Thảo luận và Khoa học và Đào tạo là hai phần trọng tâm mang đậm tính nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khoa học. Bên cạnh đó, trang Văn hóa- Nghệ thuật sẽ mang đến kiến thức nhiều mặt về đời sống xã hội, là nơi để mỗi người bày tỏ cảm xúc, làm thăng hoa những tài năng trên các lĩnh vực: Văn học, Hội họa; Âm nhạc; Mỹ thuật; Điện ảnh; Lý luận phê bình… Trang Sinh viên là sân chơi tập thể, nơi để các em giao lưu học hỏi đồng thời phản ánh các hoạt động sôi nổi của sinh viên DNTU. Hợp tác Quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp đưa đến cho mọi người cái nhìn toàn cảnh về trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong mối quan hệ với những trường Đại học lớn trên thế giới, đặc biệt là sự kết nối một cách khoa học giữa DNTU với các doanh nghiệp, sự hợp tác cần thiết để sản phẩm đào tạo của DNTU trở thành điểm nhắm đến của những nhà tuyển dụng lao động trong khu vực và trong nước. Những vấn đề thời sự đã và đang diễn ra trong DNTU cũng như trong nước và quốc tế nhất là những thông tin, những thành tựu mới nhất trên các lĩnh vực khoa học sẽ được cập nhật qua mục Tin tức - Sự kiện.

Với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc và sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ lại được sự quan tâm chu đáo của HĐQT-BGH, chắc chắn Nội san khoa học Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ ngày một phát triển, trở thành một điểm sáng trong mọi hoạt động của nhà trường.

Đối tác liên kết
Top