Thông báo

Tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đầu vào sinh viên khóa 2016

24 Tháng Chín 2016 09:40 SA

Để đánh giá năng lực tiếng Anh làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh căn bản 1 và tiếng Anh căn bản 2 trong chương trình đào tạo. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên khóa 2016.

Kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:

1. Đối tượng kiểm tra: Sinh viên khóa 2016.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 26/09/2016.

3. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

4. Hình thức đăng ký:

- Đăng kí cá nhân tại tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai hoặc:

+ Lớp trưởng lập danh sách cho lớp đăng ký và nộp danh sách đăng ký về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

+ Đăng kí theo các khoa và nộp danh sách đăng kí về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

5. Danh sách thi và phòng thi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học công bố danh sách thi, phòng thi vào lúc 15h ngày 27/09/2016 trên website của DNTU: www.dntu.edu.vn

6. Thời gian thi: Ngày 29/09/2016 

- Ca 1: 17h30 đến 19h00

- Ca 2: 19h00 đến 20h30

7. Lệ phí thi: 50.000đ/1 sinh viên (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng ngoài) hoặc văn phòng Trung tâm Tuyển sinh - Ngoại ngữ - Tin học).

Ghi chú: Sinh viên vui lòng mang theo bút chì, chứng minh nhân dân, viết để làm bài thi.

 

 

Phòng Truyền thông

Đối tác liên kết
Top