Thông báo

Thông báo về việc học lại Giáo dục quốc phòng

30 Tháng Chín 2016 09:08 SA

THÔNG BÁO HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 
Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký lịch học Giáo dục quốc phòng (GDQP) Áp dụng cho các sinh viên khóa 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 chưa học hoặc học lại Giáo dục quốc phòng. Kế hoạch cụ thể như sau:

+ Thời gian:

- Lịch học bắt đầu từ ngày 03/10/2016, Thời gian học từ 18h00 đến 21h00, từ thứ 2 đến tối thứ 6 hàng tuần (dự kiến 4 tuần)

- Phòng học: GDD1 (Tầng 2 khu A)

- Sinh viên thiếu 3 học phần sẽ học toàn bộ thời lượng chương trình, trường hợp sinh viên nợ từng học phần riêng lẻ sẽ học riêng học phần mình còn thiếu.

+ Hướng dẫn đăng ký:

- Sinh viên nộp đơn đăng ký học phần từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/10/2016.

- Trường hợp sinh viên đã ghi danh tại Bộ phận một cửa- Phòng Đào tạo  trước ngày 26/09/2016 không cần đăng ký lại.

- Sinh viên không được hủy học phần đã đăng ký, trường hợp xin hủy học phần phải có lý do chính đáng và có các giấy tờ hợp lệ kèm theo.

- Ngày 02/10/2016 sinh viên theo dõi danh sách đăng ký trên website để cập nhật đầy đủ thông tin và lịch học.

+ Học phí:

- Tính theo học phí đào tạo tín chỉ quy định riêng cho học phần Giáo dục quốc phòng đã được quy định, sinh viên nợ học phần nào đóng tiền cho học phần đó.

- Trường hợp sinh viên nhập học muộn chưa được học GDQP, chưa chuyển học phí cho học phần khác thì không phải đóng lại học phí.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiệp hoặc SĐT: 0616252424, 0612211852

 

 

Tô Thị Thắm

Đối tác liên kết
Top