Tin tức

Tin Tức Chi Bộ Đảng

15 Tháng Năm 2017 03:02 CH

Tổng kết quý II năm 2016, Cấp ủy Chi bộ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nhà trường luôn ổn định. Thể hiện trên các công việc sau đây:

Hàng tháng Cấp ủy ra Nghị quyết sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, từng đảng viên học tập nghiên cứu văn kiện Đại hội XII của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện trong thực tiễn, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Nhà trường tập trung những điểm đổi mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng:

  • Đổi mới căn bản nền giáo dục Đào tạo;
  • Việc giáo dục Đào tạo phải gắn với khoa học công nghệ, xây dựng;
  • Quy hoạch nguồn nhân lực;
  • Thay đổi việc giáo dục kiến thức sang thực hành kỹ năng;
  • Mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện, giá trị chuẩn mực về con người Việt Nam.

* Nhiệm vụ:

Thực hiện Đề án đổi mới toàn diện về giáo dục Đào tạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo chất lượng khi sinh viên ra trường đủ đức, tài, đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

Nắm bắt thị trường, học hỏi kinh nghiệm, kết nối với các trường chuẩn trong nước và trên thế giới, các doanh nghiệp tại tỉnh nhà để tìm ra những giải pháp hữu hiệu giáo dục đúng hướng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tạo nguồn nhân lực có chất lượng khi ra trường phục vụ đất nước xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Dự kiến trong tháng 9/2016, nhà trường sẽ đề xuất Đảng ủy cấp trên mở lớp học lý luận chính trị tại trường dành cho quần chúng ưu tú là Cán bộ, giảng viên, Nhân viên được bình chọn từ các đơn vị.

Chi bộ phấn đấu phát triển Đảng viên mới đủ chỉ tiêu trên giao năm 2016.

Chỉ đạo Công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đến dời sống vật chất tinh thần cho Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên trong toàn trường.

Có Kế hoạch xây nhà tình nghĩa cho 01 đoàn viên Công đoàn trong năm 2016.

Duy trì chăm sóc vườn cây Công đoàn luôn xanh, sạch, đẹp tạo môi trường trong lành cho sinh viên học tập.

Giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên trong nhà trường. Trong Nghị quyết, đồng chí Bí thư Chi bộ Phan Ngọc Sơn nêu rõ về chiến lược phát triển của Nhà trường từng giai đoạn “Trong những năm tới, chúng ta phát kuy những điểm mạnh, khắc phục, hạn chế những khuyết điểm, nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, xây dựng hệ thống chính trị trong Nhà trường luôn ổn định… Kiện toàn và đổi mới bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Giảng viên, làm cho mỗi cá nhân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm để quy tụ được sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị. Ngăn chặn, đẩy lùi nhận thức lệch lạc, chúng ta cần những con người có tâm, có tầm, trước hết cần những người có tâm”

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, trung thực, có đạo đức nghề nghiêp chuẩn;

Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, chính trị, tầm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, về những thành tựu, lịch sử văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội trong tương lai của tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng lòng yêu nước, bảo vệ lãnh thổ và biển đảo Việt Nam là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Không ngừng học tập làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trần Cao Thắng - Trưởng Phòng quản lý Ký túc xá

Đối tác liên kết
Top