Thảo luận

Đánh giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

22 Tháng Mười Một 2016 11:18 SA

ThS.Lê Nguyễn Trung Thiện - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Khi chất lượng giáo dục ngày càng được xã hội quan tâm, chú trọng đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải nâng cao chất lượng đào tạo và trong các yếu tố quyết định thì nâng lực của đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt. Vì vậy việc duy trì, nâng cao chất lượng giảng viên đặc biệt được nhà trường quan tâm và đưa ra nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự nhằm tạo động lực và cơ hội cho giảng viên phát huy; đồng thời không thể thiếu các công cụ đánh giá giảng viên để kịp thời điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đi sâu viết về các tiêu chí và hồ sơ minh chứng, quy trình đánh giá giảng viên, và một số đề xuất về việc đánh giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở DNTU.

Trong những nỗ lực cải thiện chất lượng đào tạo, vấn đề chính sách giảng viên có một vai trò đặc biệt quan trọng, vì giảng viên là lực lượng nhân sự trực tiếp của trường đại học. Vai trò đó quan trọng đến mức, có thể nói, một trường đại học được định nghĩa bởi chính những người làm việc cho nó. Khi cạnh tranh giữa các trường trở nên quyết liệt để giành nguồn tài trợ và giành sinh viên, chúng ta thấy cuộc săn tìm những giảng viên giỏi đang càng lúc càng thêm sôi nổi.

Cải thiện chính sách giảng viên, thực chất là cải thiện cách quản lý và sử dụng lực lượng hàn lâm. Nói cách khác, chúng ta cần trả lời câu hỏi: Nên có một thiết chế như thế nào để đánh giá mức độ ưu tú, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, căn cứ vào đó xác định mức độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, và giao quyền gắn với trách nhiệm. Ai là người có thẩm quyền quyết định công nhận mức độ đạt được và bổ nhiệm những chức danh học thuật cho giảng viên, và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá giảng viên phải như thế nào để bảo đảm hiệu quả tích cực? Kết quả đánh giá này phải liên đới với cách trả lương như thế nào để khích lệ sự xuất sắc? Tất cả những vấn đề này đều có ý nghĩa lớn trong việc đổi mới chất lượng giáo dục đại học. 

Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Lễ tổng kết khóa học xây dựng bài giảng theo phương pháp đổi mới

Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Lễ tổng kết khóa học xây dựng bài giảng theo phương pháp đổi mới

Tiêu chí và hồ sơ minh chứng

Các nhà quản lý đánh giá giảng viên dựa trên các tiêu chí sau:

Hiệu quả giảng dạy;

Mức độ sáng tạo, thành tích nghiên cứu và hoạt động chuyên môn;

Thành tích trong việc phục vụ nhà trường và cộng đồng;

1. Hồ sơ và minh chứng phục vụ cho việc đánh giá bao gồm:

Đánh giá của trưởng bộ môn;

Kết quả học tập của sinh viên;

Đề cương môn học, giáo trình và bài giảng;

Nhận xét của đồng nghiệp;

Công bố khoa học;

Thành tích đạt được trong hoạt động chuyên môn.

2. Hiệu quả giảng dạy được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

Mức độ làm chủ kiến thức chuyên ngành;

Khả năng tổ chức các chủ đề chuyên môn và trình bày nó một cách rõ ràng, nhất quán, hình tượng và dễ hiểu;

Hiểu biết những tri thức mới nhất trong chuyên ngành;

Khả năng kết nối, liên hệ những kiến thức trong chuyên ngành của mình với những mối quan tâm của doanh nghiệp; của xã hội, và rộng lớn hơn;

Khả năng kích thích và truyền cảm hứng cho sinh viên để lôi cuốn sự quan tâm và hứng thú của họ đối với chuyên ngành;

Khả năng tận dụng những phương pháp và phương tiện, công cụ dạy học;

Mức độ linh hoạt trong việc thích ứng với những thay đổi trong chương trình đào tạo;

Có phẩm chất chính trực, cởi mở và khách quan trong việc giảng dạy;

Tôn trọng sinh viên như một cá nhân và một nhà chuyên môn trong tương lai.

3.  Mức độ sáng tạo, thành tích nghiên cứu ứng dụng và hoạt động chuyên môn được đánh giá dựa trên:

Tài trợ nghiên cứu, ứng dụng mà ứng viên được nhận;

Bằng sáng chế, phát minh;

Công bố khoa học;

Giải thưởng trong chuyên ngành;

Được bầu chọn vào các hội đồng chuyên môn, được mời vào hội đồng biên tập;

Được mời trình bày báo cáo ở các hội thảo quốc gia hay quốc tế;

Được bổ nhiệm vai trò lãnh đạo trong các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành;

Được mời làm tư vấn trong các dự án hoặc doanh nghiệp trong chuyên ngành.

4. Thành tích trong việc phục vụ nhà trường và cộng đồng được đánh giá dựa trên:

Tham gia tư vấn sinh viên;

Là thành viên của các hội đồng, các ban ví dụ như hội đồng giảng viên, hội đồng đề bạt, hội đồng khoa học, v.v.;

Tham gia quá trình xây dựng chương trình đào tạo hoặc quá trình ra quyết định của khoa hay của trường;

Tham gia các cuộc họp khoa và hoàn thành những nhiệm vụ được giao;

Phục vụ trong cương vị quản lý như: trưởng bộ môn hay trưởng ban, hay hội đồng của khoa;

Tham gia các sự kiện của khoa hay trường chẳng hạn các buổi triển lãm, các sinh hoạt phục vụ cộng đồng của nhà trường;

Đóng góp cho việc phát triển nhà trường;

Đóng góp chuyên môn cho xã hội thông qua tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp;

Có các hoạt động phục vụ cộng đồng xã hội, ví dụ như thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề trên truyền hình/ báo chí nhằm phổ biến kiến thức.

Quy trình đánh giá giảng viên

Quy trình đánh giá giảng viên phải được xem là một phương tiện cung cấp thông tin phản hồi một cách khách quan, công bằng, đầy đủ, nhằm tạo điều kiện cho họ trưởng thành, thông qua cải thiện chất lượng công việc trong trách nhiệm của mình, và vươn lên trong chuyên môn.

Quy trình này bao gồm tự đánh giá bằng văn bản của giảng viên về những tiến bộ họ đạt được trong hoạt động giảng dạy và nâng cao trình độ; và đánh giá bằng văn bản của cấp quản lý trên cơ sở đánh giá của một hội đồng đánh giá giảng viên. Bản đánh giá này được gửi cho giảng viên, cùng lúc gửi một bản cho Phòng Tổ chức -Nhân sự.

Việc đánh giá này được thực hiện hàng năm, và là một phần trong quy trình tái bổ nhiệm hoặc đề bạt. Trưởng bộ môn có trách nhiệm gặp từng giảng viên và thảo luận về bản đánh giá này; nếu người được đánh giá không đồng ý với kết quả đánh giá, họ có thể phản hồi bằng văn bản; văn bản này được chuyển cho trưởng khoa và lưu trong hồ sơ nhân sự.

Một vài đánh giá, đề xuất

Đánh giá kết quả hoạt động của giảng viên là vấn đề trọng tâm trong chính sách giảng viên, là yêu cầu xây dựng một hệ thống đánh giá giáo viên gắn với kết quả đào tạo của họ.

Hiện nay, việc đánh giá kết quả hoạt động của giảng viên cần gắn với chính sách trả lương nhằm tạo ra động lực làm việc tích cực và khích lệ sự ưu tú. Điều này chỉ phát huy được tác dụng nếu chúng ta có một hệ thống đánh giá tinh tế, công bằng và minh bạch. Hệ thống đánh giá này cần liên đới với chính sách về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đãi ngộ một cách phù hợp.

Có một điểm đáng lưu ý là những quy định hiện nay của nhà trường trong vấn đề giảng viên vẫn còn nghiêng về việc nhấn mạnh những đòi hỏi, yêu cầu đối với công việc nghề nghiệp này, mà thiếu quan tâm đầy đủ đến những chế độ khích lệ và ghi nhận nỗ lực của giảng viên. Các nhà quản lý cấp trường hoàn toàn có thể bổ sung cho khoảng trống ấy.

Đãi ngộ về tiền lương, về các quyền lợi vật chất là điều rất quan trọng, nhưng chưa đủ để giảng viên phát triển hết khả năng đóng góp của họ. Tạo điều kiện để ghi nhận thành tựu của họ; sử dụng những ý kiến đóng góp của họ, xây dựng một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khích lệ sự ưu tú và khuyến khích tham gia vào công việc phục vụ nhà trường, phục vụ cộng đồng, là điều sẽ nâng cao sự hài lòng về công việc của giảng viên, củng cố mối quan tâm và sự gắn kết của họ với thành bại của nhà trường.

Đánh giá giảng viên là một công việc quan trọng, vì nó trực tiếp tác động đến thái độ làm việc và do đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công việc của người giảng viên. Một cách lý tưởng, việc đánh giá cần mang lại thông tin phản hồi nhằm cải thiện chất lượng công việc và tạo ra động lực phấn đấu.

Đối tác liên kết
Top